Lítáme v tom od puberty!

Děláme vlny - přidej se!

Většina z našich vyučujících zasvětila celý profesní život práci s dětmi v různých obecně prospěšných spolcích a rozvojem a výukou sebeobrany dětí a dospělých. Podporujeme růst mladé generace.

Největší překážky překonáme společně

Rozvoj mladých srdcí je naše poslání a náš příspěvek společenskému blahu

Náš lokální projekt Krav Maga Tým Tesař přibližuje teoretickou i praktickou část sebeobrany běžným lidem. Nevytváříme „holohlavé agresivní chuligány“, poskytujeme výuku běžnému obyvatelstvu – ženám, mužům, mládeži i dětem přístupnou formou s přátelskou atmosférou.

Prevencí proti reálným hrozbám

S kým pracujeme a koho rozvíjíme?

Předškolní děti

Pohyb, přátelská atmosféra a vzdělávání hrou. To jsou hlavní pilíře práce s předškolními dětmi.

Mládež a školní děti

Základem výuky sebeobrany Krav Maga pro děti a mládež je tak prevence a způsoby jak jednat a jak se chovat před tím, než riziková situace nastane.

Ženy

Dokáže se žena ubránit útočníkovi? Pomůže mi Krav Maga ubránit se? – to jsou otázky vážnějšího charakteru, týkající se samotného aktu napadení. Hlavní roli však hraje prevence.

Dospělí

Útoky do slabin, vykrývání napadení a vedení úderu ve stejném okamžiku, ale hlavně z každé třídy utvořená parta přátel, co vás donutí jít na trénink :)

Senioři

Měl by se senior bránit při loupežném přepadení? Překvapivě praštit útočníka holí a následně utéci pryč? Toto jsou problémy, které se seniory řešíme.

Honza Hovorka

Instruktor dětí

Jan Adamčík

Instruktor dospělí

Naši práci děláme s úsměvem

Tváře, které
vás učí se bránit
a ubránit

Díky nim děláme to, co milujeme

Co o nás říkají studenti a rodiče našich dětí

Naše neskrývané díky

Podpořili nás

Děkujeme všem rodičům, studentům a všem, kteří přidali svou ruku k dílu
a pomohli nám vybudovat zázemí a vybavit naše tělocvičny.
Stejně tak děkujeme všem, kteří nás podpořili finančně!

Děkujeme.

Pojďme se očichat :)

Hned zjistíme jak si voníme...