Dospělí

Na svých bedrech nesou svět.

Dospělí
a prevence pohybem

5 kostí nártních, 7 kostí zánártních a 14 článků prstů – tj. 26 kostí a kůstek tvořící jedno chodidlo, které pak v páru umožní získat oporu pro jediný krok. Pohyb a pohybový aparát mají zásadní vliv na život člověka a pohybová aktivita udržuje lidský organismus v dobrém zdraví fyzickém i duševním.

Vlivem pohybu a pohybových aktivit jsou naše svaly používány, procvičovány, trénovány, nuceny se napínat, stahovat a samotným používáním se udržovat v chodu. A to ať již v dětství, kdy pobíháme jak neřízené střely, tak i v dospělosti.

Pohyb jako boj proti civilizačním chorobám

Spontánní pohybové činnosti zažívají útlum s nástupem školní docházky a postupně tak převládá sedavý způsob života až do stáří se všemi negativními vjemy.

Absence aerobního cvičení, nebo-li déletrvajícího zatížení velkých svalových skupin, přispívá významným způsobem ke vzniku kardiovaskulárních, respiračních, endokrinních, ale také civilizačních nemocí jako nadváha a obezita.

My jsme se rozhodli s tímto fenoménem moderní doby bojovat a spojit příjemné s užitečným. Naše výuka systému Krav Maga je nastavena tak, aby rozvíjela základní pohybové rozsahy a postupně zvyšovala intenzitu zátěže jednotlivých tréninků pro správný rozvoj nejen ochablých svalových partií, ale poskytovala jedinci psychickou oporu z nově nabitých zkušeností.

Jak se donutit hýbat, když se člověku nechce?

Sami to známe, že ranní rozcvička, posilovna, plavání nemusí být vždy to pravé ořechové. Proto spojujeme posílení kondice se zábavnou formou výuky nejefektivnějšího sebeobranného systému na světě a to systému Krav Maga. Kdo by se nechtěl naučit skutečně ubránit? A kdo by nechtěl ovládat nejdrsnější sebeobranu, ve které je povolené vše? ;)

Útoky do slabin, vykrývání napadení a vedení úderu ve stejném okamžiku, obrana proti noži a kombinace nacházející odpověď téměř na každé fyzické napadení… ale hlavně z každé třídy utvořená parta přátel, co vás donutí jít na trénink – to je naše Krav Maga Tým Tesař.

Proč zrovna Krav Maga?

Krav Maga vychází z armádního bojového systému, kdy je vašim úkolem efektivně zničit nepřítele a sami se vyhnout zranění. V upravené formě (bez smrtelných technik) je používána policejními složkami a v neposlední řadě obsahuje i civilní variantu, kterou vyučujeme právě my.
Přístupnost systému, propracovanost výuky a pozitivní efekty jsou důležitou tažnou silou tohoto systému. Ve výsledku je naše výuka vhodná jak pro ženy, tak muže i děti bez ohledu na věk, pohlaví, nebo fyzickou zdatnost.

Správná rovnováha je Alfou, Omegou

Považujeme za důležité vyvážit míru pohybových aktivit a výuky technik sebeobrany zábavnou formou tak, aby to naši studenti jednoduše nevzdali a z našich nováčků se vytvořila pevná skupina.

Krav Maga je oproti ostatním sebeobranným systémům budována primárně s účelem, aby se dokázal ubránit každý – žena, muž, senior, mládež. Techniky jsou tak přizpůsobeny tomu, aby spoléhaly na jiné mechanismy, než na pouhou sílu. Ať se jedná o útoky do slabin a na citlivá místa, různé mechanismy vysmeknutí, psychologie napadení nebo využívání prostředí.

Prevencí proti reálným hrozbám

Dále rozvíjíme:

Předškolní děti

Pohyb, přátelská atmosféra a vzdělávání hrou. To jsou hlavní pilíře práce s předškolními dětmi.

Mládež a školní děti

Základem výuky sebeobrany Krav Maga pro děti a mládež je tak prevence a způsoby jak jednat a jak se chovat před tím, než riziková situace nastane.

Ženy

Dokáže se žena ubránit útočníkovi? Pomůže mi Krav Maga ubránit se? – to jsou otázky vážnějšího charakteru, týkající se samotného aktu napadení. Hlavní roli však hraje prevence.

Dospělé

Útoky do slabin, vykrývání napadení a vedení úderu ve stejném okamžiku, ale hlavně z každé třídy utvořená parta přátel, co vás donutí jít na trénink :)

Seniory

Měl by se senior bránit při loupežném přepadení? Překvapivě praštit útočníka holí a následně utéci pryč? Toto jsou problémy, které se seniory řešíme.

Největší překážky překonáme společně

S čím přidáváme ruku k dílu?