Ženy

Silné psychicky, ohrožené fyzicky.

Ženy, jiný přístup

Dokáže se žena ubránit útočníkovi? Dokáže se ve stresu zorientovat? Pomůže mi Krav Maga ubránit se?

– to jsou otázky vážnějšího charakteru, týkající se samotného aktu napadení. Hlavní roli však hraje PREVENCE.

Příprava sportovní, fyzická, psychická

Fakt, že po roce poctivého tréninku bude mít účastnice výuky zpevněné tělo a bude znát možnosti svého těla, jsou pouze jedny z předpokladů zvyšujících pravděpodobnost úspěšné obrany. Neméně důležité je samotné fyzično kontaktu/útoku a možnost zažít emoce i sílu kontaktu na tréninku. Určitým vrcholem jsou pak specializované semináře (MHD, výtah, podchod, aj.) v reálném prostředí s reálnými předměty, v reálném světě.

Poslední částí předpokladů pro obranu je příprava psychická. Ženy jsou od mala vychovávány a vedeny k tomu, být „milé, hodné, na úrovni“ – naše příprava pak překonává i obyčejné obavy jako rozhodnout se pořádně a adresně „zařvat“. I pouhý křik může snadno útočníka rozhodit natolik, že si další akce rozmyslí. Překonat obavy a stud, umožňují spolu s fyzickým tréninkem budovat sebedůvěru a rozhodnost, jak se v dané chvíli zachovat.

Koncepce výuky sebeobrany
Krav Maga pro ženy

Klasická smíšená výuka jakéhokoliv bojového sportu, nebo sebeobrany zahrnuje techniky, jejich nacvičování a rozšiřování. Soustředí se na silové techniky, které mají správnou razanci i provedení – a které jsou bohužel vhodné převážně pro muže. Nerespektují ženské tělo, predispozice, práh bolesti i míru zuřivosti. Neslouží primárně k útoku/obraně, nehledě na váhovou kategorii. Proto je důležité zvolit pro ženy přístup zcela jiný.

Krav Maga je oproti ostatním sebeobranným systémům budována primárně s účelem, aby se dokázal ubránit každý – žena, muž, senior, mládež. Techniky jsou tak přizpůsobeny tomu, aby spoléhaly na jiné mechanismy, než na pouhou sílu. Ať se jedná o útoky do slabin a na citlivá místa, různé mechanismy vysmeknutí, psychologie napadení nebo využívání prostředí.

Stěžejní částí výuky pro ženy je tak prevence. Co dělat a jak jednat, aby se nedostaly do konfliktu, jak deeskalovat potencionální rizikové situace a na vlastní kůži si na tréninku zažít, jak tvrdě a účinně zasáhnout, když už k brutálnímu útoku dojde…

Prevencí proti reálným hrozbám

Dále rozvíjíme:

Předškolní děti

Pohyb, přátelská atmosféra a vzdělávání hrou. To jsou hlavní pilíře práce s předškolními dětmi.

Mládež a školní děti

Základem výuky sebeobrany Krav Maga pro děti a mládež je tak prevence a způsoby jak jednat a jak se chovat před tím, než riziková situace nastane.

Ženy

Dokáže se žena ubránit útočníkovi? Pomůže mi Krav Maga ubránit se? – to jsou otázky vážnějšího charakteru, týkající se samotného aktu napadení. Hlavní roli však hraje prevence.

Dospělé

Útoky do slabin, vykrývání napadení a vedení úderu ve stejném okamžiku, ale hlavně z každé třídy utvořená parta přátel, co vás donutí jít na trénink :)

Seniory

Měl by se senior bránit při loupežném přepadení? Překvapivě praštit útočníka holí a následně utéci pryč? Toto jsou problémy, které se seniory řešíme.

Největší překážky překonáme společně

S čím přidáváme ruku k dílu?