Mládež a školní děti

Energie a touha je vedou vpřed.

Mladež
a touha po
schopnostech

Kop s otočkou alá Bottlecap challenge, metody jak jedním úderem zničit protivníka, či lámání kostí kopy, či údery…

– to jsou jedny z nejpopulárnějších věcí, co by si přál teenager se naučit :) Nebo ne?“

Se silou roste odpovědnost

Pohyb, sebeobrana, rozvoj motorický, metodicko-technický a psychický hrají důležitou roli po celou dobu výuky nejen sebeobrany a bojových sportů, ale defacto všech sportů. A to bez ohledu na věk. Selhává-li ve výuce obzvláště sebeobranných technik psychologická část, rodič by měl důrazně přehodnotit, zvolil-li se žákem správnou instituci/trenéry.
Ať už je žákům 8, 10, nebo 15 let, stále je jim vštěpováno co mají a co nemají v sebeobraně, okolí, rizikových i běžně stresových situacích dělat/nedělat. Je nutné stále vštěpovat, že každá činnost i nečinnost má své následky, ať již pozitivní, či naopak negativní.

Prevence na 1. místě

Předcházení konfliktu, deeskalace, vyhnutí se rizikovým situacem, stažení pozornosti nezúčastněného okolí, schopnost se ozvat, zaskočit útočníka verbálně, či jednoduchý útěk, je-li to možné…

Základem výuky sebeobrany Krav Maga pro děti a mládež je tak prevence a způsoby jak jednat a jak se chovat před tím, než riziková situace nastane, jak rizikovou situaci rozpoznat a jak jednat před okamžikem, kdy nebude jiného východiska z konfliktu, než-li užití fyzické síly a technik k sebeobraně. Na tuto část výuky klademe velký důraz, avšak…

"Bál se, že mu ublíží, tak ho naopak zbili"

Poslední desetiletí se objevují v populaci stále častěji nejen jednotlivci, ale celé skupiny jedinců, kteří se bojí udeřit. Jedinci, kteří mají psychologický blok se při útoku bránit, nebo útočníka praštit. Ať už si to zdůvodňují slušností, strachem, nechutí, čímkoliv – faktem je, že ani v 21 století se nemůžeme vyhnout tomu, že nám někdo při nejmenším „vlepí facku“. Nutnost nácviku obrany a stresových situací je o to důležitější.

Nehovoříme o situaci, když se přetahování zvrhne v obyčejnou rvačku, ale o napadení, šikaně a dalších formách útoku, kdy hraje roli překvapení, že někdo vůbec narušil teenagerovu osobní zónu a rovnou útokem. Toto překvapení/strnutí se často vyskytuje i v dospělém věku a znemožňuje obránci defacto jakoukoliv obranu, ať už že jej přepadne strach, nebo strach, že útočníkovi ublíží.
V Krav Maga Tým Tesař přistupují trenéři k této problematice jednak základními tréninky, kde si žáci vyzkouší, že ublížit není tak snadné, jak vypadá, ale také zátěžovými hodinami a semináři. Při nich si žák sebeobrany – plně vybaven ochrannými pomůckami (zbroj, přilba a další chrániče) vyzkouší, jaké to je snést plnou intenzitu útoku protivníka. Tímto krokem se dokáže psychicky připravit na co možná nejreálnější stresovou situaci spojenou s útokem. Nacvičování překonávání těchto bloků dovolí žáku reagovat správně, s rozmyslem a s dostatečnou razancí v rizikové situaci tak, aby došlo k jejímu úspěšnému vyřešení.

Prevencí proti reálným hrozbám

Dále rozvíjíme:

Předškolní děti

Pohyb, přátelská atmosféra a vzdělávání hrou. To jsou hlavní pilíře práce s předškolními dětmi.

Mládež a školní děti

Základem výuky sebeobrany Krav Maga pro děti a mládež je tak prevence a způsoby jak jednat a jak se chovat před tím, než riziková situace nastane.

Ženy

Dokáže se žena ubránit útočníkovi? Pomůže mi Krav Maga ubránit se? – to jsou otázky vážnějšího charakteru, týkající se samotného aktu napadení. Hlavní roli však hraje prevence.

Dospělé

Útoky do slabin, vykrývání napadení a vedení úderu ve stejném okamžiku, ale hlavně z každé třídy utvořená parta přátel, co vás donutí jít na trénink :)

Seniory

Měl by se senior bránit při loupežném přepadení? Překvapivě praštit útočníka holí a následně utéci pryč? Toto jsou problémy, které se seniory řešíme.

Největší překážky překonáme společně

S čím přidáváme ruku k dílu?