Poslední desetiletí se objevují v populaci stále častěji nejen jednotlivci, ale celé skupiny jedinců, kteří se bojí udeřit. Jedinci, kteří mají psychologický blok se při útoku bránit nebo útočníka praštit. Ať už si to zdůvodňují slušností, strachem, nechutí, čímkoliv – faktem je, že ani v 21. století se nemůžeme vyhnout tomu, že nám někdo při nejmenším „vlepí facku“. Nutnost nácviku obrany a stresových situací je o to důležitější.

Nehovoříme o situaci, kdy se přetahování zvrhne v obyčejnou rvačku, ale o napadení, šikaně a dalších formách útoku. Zde hraje roli překvapení, že někdo vůbec narušil teenagerovu osobní zónu. Toto překvapení/strnutí se často vyskytuje i v dospělém věku a znemožňuje obránci defacto jakoukoliv obranu.

V Krav Maga Tým Tesař přistupují trenéři k této problematice metodickým vedením tréninků, kde si žáci vyzkouší problematické situace. Při nich si žák sebeobrany – plně vybaven ochrannými pomůckami (zbroj, přilba a další chrániče) vyzkouší, jaké to je snést plnou intenzitu útoku protivníka. Tímto krokem se dokáže psychicky připravit na co možná nejreálnější stresovou situaci spojenou s útokem. Nacvičování překonávání těchto bloků dovolí žákovi reagovat správně, s rozmyslem a s dostatečnou razancí v rizikové situaci tak, aby došlo k jejímu úspěšnému vyřešení.

Prevencí proti reálným hrozbám

Dále rozvíjíme:

Předškolní děti

Pohyb, přátelská atmosféra a vzdělávání hrou. To jsou hlavní pilíře práce s předškolními dětmi.

Mládež a školní děti

Základem výuky sebeobrany Krav Maga pro děti a mládež je také prevence a způsoby jak jednat a jak se chovat před tím, než riziková situace nastane.

Ženy

Dokáže se žena ubránit útočníkovi? Pomůže mi Krav Maga ubránit se? – to jsou otázky vážnějšího charakteru, týkající se samotného aktu napadení. Hlavní roli však hraje prevence.

Dospělé

Útoky do slabin, vykrývání napadení a vedení úderu ve stejném okamžiku, ale hlavně z každé třídy utvořená parta přátel, co vás donutí jít na trénink :)

Seniory

Měl by se senior bránit při loupežném přepadení? Překvapivě praštit útočníka holí a následně utéci pryč? Toto jsou problémy, které se seniory řešíme.

Největší překážky překonáme společně

S čím přidáváme ruku k dílu?