Senioři

Moudří, ale křehcí.

Bezpečnost a senioři

Měl by se senior bránit při loupežném přepadení? Překvapivě praštit útočníka francouzskou holí a následně utéci pryč?

Je bezpečnost seniorů jen o loupežích kabely? A co domácí násilí, podvodné akce, apod.?

Reálná hrozba běžného dne

Rizikových situací, kterým je seniorská populace vystavena může být více, od falešného vnuka, falešných podomních prodejců, samaritánů až po smyšlené žádosti o pomoc, či krádeže kabely/peněženky za bílého dne a hůře.

V těchto situacích závisí na prevenci, spíš, než na seniorově aktuální kondici. Jak se chovat, co dělat, jak se vyhnout konfliktu a jak verbálně zastavit/zaskočit útočníka, jak si vyžádat pomoc, to jsou důležité součásti osnovy výuky pro seniory. Neméně důležité je vzniklou události hlásit hlásit, z čehož může mít senior obavy, nebo mylnou představu, že to ničemu nepomůže.

V Krav Maga Tým Tesař tak probíhá vedle výuky fyzické, neméně důležitá výuka teoretická. Třebaže nejstaršímu cvičícímu absolventovi je 81 let, nikdy nepodceňujeme možnou „křehkost“ seniorní populace.

Odevzdat / Bojovat?

Předem je třeba říci, že žádný fyzický majetek nestojí za možné zdravotní následky napadení, proto doporučujeme nosit doklady samostatně mimo peněženku a tu v případě loupeže nechat zloději.

Aby k tomuto scénáři nedocházelo, je vhodné zachovat posloupnost taktického chování a prevenci, mentální přípravy, verbální sebeobrany a uvolňování z úchopů, dle aktuálního scénáře napadení.

Pro konkrétní techniky, vhodnost tréninku a vyučované oblasti doporučujeme informovat se na semináře pro seniory u hlavního trenéra, viz. kontakty.

Prevencí proti reálným hrozbám

Dále rozvíjíme:

Předškolní děti

Pohyb, přátelská atmosféra a vzdělávání hrou. To jsou hlavní pilíře práce s předškolními dětmi.

Mládež a školní děti

Základem výuky sebeobrany Krav Maga pro děti a mládež je tak prevence a způsoby jak jednat a jak se chovat před tím, než riziková situace nastane.

Ženy

Dokáže se žena ubránit útočníkovi? Pomůže mi Krav Maga ubránit se? – to jsou otázky vážnějšího charakteru, týkající se samotného aktu napadení. Hlavní roli však hraje prevence.

Dospělé

Útoky do slabin, vykrývání napadení a vedení úderu ve stejném okamžiku, ale hlavně z každé třídy utvořená parta přátel, co vás donutí jít na trénink :)

Seniory

Měl by se senior bránit při loupežném přepadení? Překvapivě praštit útočníka holí a následně utéci pryč? Toto jsou problémy, které se seniory řešíme.

Největší překážky překonáme společně

S čím přidáváme ruku k dílu?