Předškolní děti

Učí se poznávat svět.

Předškolní děti

Pohyb, přátelská atmosféra a vzdělávání hrou – to jsou hlavní pilíře práce s předškolními dětmi. 
Náš program Krav Maga pro děti dbá na mentální stránku rozvoje stejně jako fyzickou.

Příprava sportovní, fyzická, psychická

Děti se učí lépe ovládat senzomotorické funkce svého těla, učí se zvládat fyzickou zátěž a znát své limity. Rozcvičkou se učí, jak pečovat o tělesné zdraví a je jim vštipována důležitost potencionálním zraněním přecházet. V rámci výuky vždy dbáme na uvědomění si jednotlivých pohybových technik a předcházíme tím potenciálně rizikovým situacím, srážkám i pádům. Děti ve výuce přejímají všechny informace tou nejlepší formou – hrou. S přibývajícím věkem se vyjma pohybových aktivit začnou objevovat i základní prvky sebeobrany Krav Maga.
Disciplína pak poskytuje zásadní mantinely, pro správný rozvoj dítěte. „Každý střet bolí – ať už se zemí, kolegou nebo pevným objektem.“ – velice rychle tak dochází k poznání, že konflikt je zábava v televizi a na počítači, ale nikoliv v reálném světě. Základy disciplíny a rozvoj empatie je v kolektivu bezpodmínečnou součástí výuky.

Děti nesedí doma - hýbou se, baví se, učí se

Protože primárním cílem našeho ústavu je pomáhat lidem všech věkových kategorií bojovat sportem s problémy běžných životních nástrah, považujeme za důležité, že děti jednoduše nesedí doma. Rozvoj v rámci sportovních oblastí zvyšuje zdravé sebevědomí, ruku v ruce s tím zvyšuje i kondici. Na psychiku pak působí tento růst blahodárně s myšlenkami „já můžu a já dokážu“. :) Děti jsou sebevědomější, odvážnější.
Považujeme tak za důležité, aby děti i v předškolním věku a nejen na prvním stupni ZŠ měly zájmové kroužky, které jim dostatečně rozšíří obzory a podpoří ve vývoji.

Prevencí proti reálným hrozbám

Dále rozvíjíme:

Předškolní děti

Pohyb, přátelská atmosféra a vzdělávání hrou. To jsou hlavní pilíře práce s předškolními dětmi.

Mládež a školní děti

Základem výuky sebeobrany Krav Maga pro děti a mládež je tak prevence a způsoby jak jednat a jak se chovat před tím, než riziková situace nastane.

Ženy

Dokáže se žena ubránit útočníkovi? Pomůže mi Krav Maga ubránit se? – to jsou otázky vážnějšího charakteru, týkající se samotného aktu napadení. Hlavní roli však hraje prevence.

Dospělé

Útoky do slabin, vykrývání napadení a vedení úderu ve stejném okamžiku, ale hlavně z každé třídy utvořená parta přátel, co vás donutí jít na trénink :)

Seniory

Měl by se senior bránit při loupežném přepadení? Překvapivě praštit útočníka holí a následně utéci pryč? Toto jsou problémy, které se seniory řešíme.

Největší překážky překonáme společně

S čím přidáváme ruku k dílu?